State of Design – The West Coast Edition 2021 Survey (swe)

Step 1 of 5
INTRO: Hej! Denna enkät undersöker UX-landskapet i Västra Götalandsregionen. Den når ut till professionella personer i regionen med intresse för User Experience.